Nyheter

25 Latest Articles

Artikler fra 2012

Info fra styret desember 2012

Økning i felleskostnadene Grefsenlyst brl. har helt siden etableringen slitt med dårlig økonomi. Dette skyldes særlig at USBL estimerte driftskostnadene for lavt helt fra start og at utbygger, Backe-gruppen, har levert en bygningsmasse med en god del mangler. Sistnevnte forhold har som kjent ført t...

Les mer


Informasjon fra styret august 2012

INFORMASJON FRA STYRET AUGUST 2012 GJESTEPARKERINGSPLASSER   Styret har gjennom lengre tid sett at det er enkelte av beboerne som jevnlig bruker gjesteparkeringsplassene. Disse plassene er tiltenkt våre gjester og vi ber derfor om at beboere som har flere biler, men ikke har garasjeplasser t...

Les mer


Årskontroll av brannvarslingen på Grefsenlyst 26 april.

Torsdag 26. april blir det gjennomført årskontroll på brannvarslingsanlegget. ELOTEC vil denne dagen sjekke bl.a at sirenene i hver enkelt leilighet fungerer som de skal. De må naturlig nok ha tilgang til leiligheten din. Følgende tidspunkter er avsatt til dette:   Blokk A kl 09:00 – 10...

Les mer


VÅR DUGNAD lørdag 5.mai kl 15:00

Vi inviterer til vårdugnad, lørdag lørdag 5. mai, kl 15:00 Etter jobben er utført blir det servering av pølser, brus til barna og en kald pils og vin til de voksne. Oppmøte ved sykkelboden der oppgaver blir fordelt Vi har bedt vaktmester rydde alle veier for grus før dugnaden. Vel møtt!...

Les mer


Husk Generalforsamlingen i dag 22.mars 2012 kl 18:00

Årets generalforsamling avholdes i SAMEIESTUA Grefsenkollveien 12 (inngang baksiden), kl


HUSK VIKEPLIKT for de som kommer fra nr 12

Vi vil minne om at vi pratktiserer vikeplikt for biler som kommer fra nr 12. Det er ofte glatt i bakken og det er uheldig om vi i nr 14 presser oss ut. Så vis hensyn og la de som kommer nedenfra ha fortrinnsrett. Styret


VARSEL OM ARBEID PÅ GESIMS

Mandag 5/3 og tirsdag 6/3 vil det bli utført arbeider på gesimsbeslag på lavblokkene i Grefsenkollveien 14. Arbeidene blir utført fra Lift, men på de inntrukne balkongene er vi nødt til å bruke stige.Beboere vil ikke bli berørt, og det trengs ikke tas forholdsregler, men det vil være folk ...

Les mer


Har du saker til generalforsamlingen?

Styret minner om generalforsamlingen den 22.mars, - har du saker du ønsker å få tatt opp på generalsforsamlingen så må de sendes til styret innen 8.mars 2012 kl 12:00. Egen innkalling kommer.  


Generalforsamling 22.mars

Sett av ettermiddagen den 22.mars da avholder vi årets Generalforsamling. Egen inkalling kommer.


Nytt fra styret i januar 2012

Styret fortsetter jobben med reklamasjonssaken. Dette er som dere vet en stor oppgave. Det blir laget et separat informasjonsskriv om status i saken. Styret har fått mange klager på at endel lar hundene sine "gjøre fra seg" på området vårt. At hundene bare slippes ut og ordner seg selv! M...

Les mer


Bli kvitt juletreet? Torsdag 12.januar 2011 kl 19:30

Siden kommunen har egen juletre innsamling/henting er styret kommet frem til at vi ikke bestiller en egen juletre container. Oslo kommune henter juletreet ditt torsdag 12.01.2012 kl. 19:30 hvis du møter opp/legger fra deg treet i krysset Grefsenkollveien/Akebakkekogen. Alternativ kan de le...

Les mer


Tips oss

Har du tips om aktuelle saker som vi bør skrive om, så send oss en mail.