Nyheter

25 Latest Articles

Artikler fra 2016

Varsel om økning i felleskostnader

Styret har besluttet å øke felleskostnadene fom. 1.1. 2017. Se her for mer info.


Julegrantenning 27. nov.

Styret inviterer til julegrantenning. Se her for info!.


Viktig ang. Canal Digital

Styret har inngått ny avtale med Canal Digital om leveranse av TV og internett-tjenester.Nærmere detaljer om innholdet i avtalen vil bli sendt til den enkelte fra Canal Digital i nær fremtid.I forbindelse med den nye avtalen sender Relacom en SMS til andelseierne om at de onsdag og torsdag denne uke...

Les mer


Årskontroll av brannvarslingsanlegget

Fredag 7. okt. mellom kl. 08:00 og 16:00 vil Elotec gjennomføre den årlige testingen av brannvarslingsanlegget vårt.


Problemer med svakt vanntrykk?

Styret har fått henvendelser fra beboere som opplever svakt og varierende vanntrykk. Kommunen tar nå tak i saken, og skal gjennomføre en trykktest på den offentlige vannledningen vår.Styret kommer tilbake med mer info når testen er utført.


Oppbevaring av sko oa. i fellesarealer

Styret ber igjen om at beboerne i unødig grad ikke bruker ganger og fellesområder til oppbevaring av sko og andre private gjenstander.


Endring av vinduer i bygg A

Eier av en av leilighetene i 7. etg. i A-blokken har søkt Styret om å få gjøre en endring når det gjelder vinduer mot sør.Styret har godkjent endringen under forutsetning av at eier dekker alle kostnader ved endringen og at den utføres i h.h.t. alle relevante forskrifter.Arbeidet vil bli utført i uk...

Les mer


MC parkering i garasjen

Generalforsamlingen åpnet for etablering av MC parkering i garasjen. Se info her


EL bil plasser

Generalforsamlingen åpnet for montering av ladestasjoner til EL bil. Se info om hvordan du melder deg på her


Ny dugnadsdato 10. mai!

Styret ønsker velkommen til vårdugnad tirsdag 10. mai kl 17:30. Invitasjonen kan leses her


Garasjevask

Mandag 2. mai mellom kl 08:00 og 14:00 er det igjen tid for rundvask av garasjen. Det er viktig at alle følger disse retningslinjene for at garasjen skal fremstå som ren og trivelig for alle!


Stort engasjement på Generalforsamling

Styret ønsker å takke alle fremmøtte på Generalforsamlingen. Engasjementet var stort, og vi fikk drøftet alle saker på en fin måte.Løsninger/forslag på spørsmål som ble stilt, publiseres på nett så snart som mulig.


Varsel om innkalling til Generalforsamling 2016

Innkallingen kan leses her


Canald Digital / TvN -kanalene

Canal Digital og Discovery rakk ikke å bli enige om en ny avtale sist helg.Se utdypende info her


Tips oss

Har du tips om aktuelle saker som vi bør skrive om, så send oss en mail.