Nyheter

25 Latest Articles

Artikler fra 2019

Info vedr. Speider & Barn og Kjelsåsspeiderne

Speider & Barn og Kjelsåsspeiderne ruster opp eiendommen sin, både innvendig og utvendig med det formålet at de ønsker å satse på mer bruk både internt og eksternt (utleie). Grunnet uklarheter med de nærmeste naboene knyttet til omfang og størrelse på utomhusplan, er dette arbeidet midlertidig s...

Les mer


Ventilasjonsanlegget i bygg B

Fredag 13.12 vil styret, sammen med Bjerke Ventilasjon, gjøre nye forsøk på å redusere noe luftmengde og støy fra ventilasjonsanlegget i Hus B. De leilighetene som vi ønsker tilgang til vil bli kontaktet i forkant. Dere andre trenger ikke å foreta dere noe. Dette til informasjon.   Styret...

Les mer


Refusjon av for mye innbetalt eiendomsskatt

Tilbakebetaling av deler (1/3) av innbetalt eiendomsskatt for året 2017 ble utført 18.11.2019. Refusjoner under 50 kr tilbakebetales ikke da kun fakturagebyret i seg selv er høyere enn dette. Beløp under 50 kroner tilfaller borettslagets felleskasse.


Avregning av gassforbruk 2019

Styret har nå avregnet gassforbruk, og sendt faktura til de dette gjelder. Sist gang var januar 2018, da basert på måleravlesning fra senhøsten 2017.   Årets faktura på gass dekker med andre ord nesten 2 års forbruk. Det er årsaken til at flere har fått en noe høyere faktura sammenligne...

Les mer


Julegrantenning

Det blir julegrantenning søndag 1. desember kl. 18:00. Vel møtt til denne etterhvert så tradisjonsrike samlingsstunden!


Originale garasjeportåpnere

Styret har fått tak i et svært begrenset parti med de originale portåpnerne som ble levert i 2009. Disse koster normalt kr. 850,- /stk. Pris for beboere kr. 500,- /stk.Kontakt styret på styret.grefsenlyst(a)borettslag.net


Oppstart malerarbeider i fellesarealene

Alfa Malermesterfirma AS begynner arbeidet tirsdag 15.10 om morgenen. Alt av navneskilt, bilder, skostativ etc. som er festet på vegg må fjernes. Det henvises forøvrig til utsendt skriv.


Saker fra styremøtet 26. sept.

Malearbeidene starter i fellesarealene uke 42/43. det blir sendt ut eget skriv til alle beboere.Taket på sykkelboden lekker - dette blir utbedret av T-Tak AS, som legger ny takshingel.Utelamper på balkonger; enkelte beboere opplever at utelampene av ulike årsaker slutter å fungere. Det hjelper ikke ...

Les mer


Flott jubileumsfest forrige fredag!

Over 100 beboere møtte til storslagent selskap sist fredag. Det var mange mager å mette, og mange ganer å fukte. Heldigvis innfridde innkjøpene forventningene til selv den mest rutinerte festløve; Strøm-Larsen grillet førsteklasses mat, og vår lokale baker, Kakeriet, besørget flotte kaker til kaffe...

Les mer


Minikonsert i barnehagen 16.8.

Grefsenlyst barnehage feirer (naturlig nok - i likhet med borettslaget selv) 10 år denne høsten. I den forbindelse avholdes det feiring med barn og foreldre den 16.8. Det blir også en minikonsert (varighet ca. 45 min. - mellom kl 16:45-17:30), noe som medfører litt høy musikk i en begrenset periode....

Les mer


Årskontroll av brannvarslingsanlegget 1.7.

Mandag 1. juli utfører Elotec årskontroll av brannvarslingsanlegget i Grefsenlyst brl. Sirener kan tidvis bli utløst, det samme med branndører og bommer.


Saker fra styremøtet 4.6.

-Smekklåser til alle boddører blir montert i månedsskiftet juni/juli d.å.-Innbruddet i bodene er anmeldt til Politiet, og beboere som ønsker ytterligere info ifm. forsikringssaker, bes kontakte styret.-Jubileumsfesten; invitasjoner med bindende påmelding blir delt ut ila. få dager. Dato for festen e...

Les mer


Vårdugnad 2019; gedigen innsats!

Vårdugnad 2019; gedigen innsats!

Som tidligere var oppmøtet godt på årets vårdugnad. Oppgavene ble utført med stort eierskap, og stolt kostføring.Det var god stemning under arbeidet, og enda bedre stemning under den tradisjonsrike grillseansen etterpå!


Innbrudd i bodarealer

Dessverre var det i forrige uke innbrudd i flere bodarealer. Det er viktig at alle berørte beboere melder dette til sitt forsikringsselskap.Styret har politianmeldt innbruddet, og meldt inn til borettslagets forsikringsselskap. Nye boddører vil bli montert.Mer info følger.


DUGNAD UTSATT TIL ONSDAG 15. MAI!

Grunnet overhengende sannsynlighet for lite dugnadsvennlig vær f.k. torsdag, utsettes denne til onsdag 15. mai. Tidspunktet er det samme.


Rydding av sykkelboden

Se info om rydding av sykkelboden her.


Vårdugnad torsdag 9. mai

Det inviteres igjen til vårdugnad. I år er denne torsdag 9. mai kl. 17:00. Vel møtt!


Garasjevask onsdag 24. april

Onsdag 24. april er det tid for garasjevask. Derfor må alle kjøretøy og alt utstyr fjernes fra gulvarealet i tidsrommet 08:00 - 14:00.Vi vil nødig unngå omvask på felleskapets regning.


Valg av styremedlemmer 2019

Se valgkomitéens innstilling her.


Varsel om ordinær Generalforsamling 2019

Styret og USBL varsler med dette om ordinær Generalforsamling 2019. Les varselet her.


Oppdatert strømpris ifm. ladestasjonene

Styret har rådført seg med Lade i Norge ang. pris pr. kWh ifm. ladestasjonene. Etter en liten inforunde og prisberegning som tar høyde for kostpris på strøm + vedlikeholdskostnader, settes prisen foreløpig til kr. 1,50 pr. kWh.Prisen endres med umiddelbar virkning.


Tips oss

Har du tips om aktuelle saker som vi bør skrive om, så send oss en mail.