Nyheter

25 Latest Articles

Artikler fra 2020

Brukerveiledning til Garasjeporten

Vi har hatt mange feil og problemer med porten, og de fleste skyldes brukerfeil. Dette medfører unødige kostnader til reparasjon. Når porten står åpen over flere dager i påvente av reparasjon, blir det også lettere for ubudne gjester å komme seg inn i anlegget med fare for innbrudd i boder...

Les mer


Ny rente på felleslånet!

Styret har gleden av, etter flere forhandlingsrunder med ulike banker, å kunne formidle at renten på felleslånet nå blir 1,50% p.a. Dette effektueres fra 5.6.2020.   Styret


Årskontroll, brannvarslingsanlegg

Fredag 15. mai utføres kontroll av brannvarslingsanlegget i Grefsenlyst. Sirenetest er ventet mellom kl. 11:00-12:00.   Styret


Melding om digital generalforsamling

Med bakgrunn i den pågående koronapandemien vil det som tidligere nevnt, ikke la seg gjøre å avholde regulær generalforsamling denne våren. Etter råd fra vår forretningsfører, USBL, velger Styret å avholde generalforsamlingen digitalt. Det vil kun være de obligatoriske sakene som skal behandles, ...

Les mer


Innbrudd i bodarealer!

Vi har dessverre hatt uvedkommende på besøk i bodarealene våre, natt til tirsdag 24. mars. Enkelte boddører (nettingdører) er ødelagt, og vi ser på videoopptak at det stjeles 6 sykler. Politiet har stengt sine publikumstjenester, slik at styret ikke har fått anledning til å anmelde forholdet. Hver e...

Les mer


COVID-19 samleinfo

Styret håper og forventer at alle beboere i Grefsenlyst Borettslag tar sine egne forholdsregler og følger myndighetenes råd for å unngå smitte og spredning av Koronaviruset. Søk informasjon på www.fhi.no og www.helsenorge.no. Styret kan orientere om at vi har iverksatt fø...

Les mer


Rengjøring av garasjeanlegget

Garasjeanlegget rengjøres mandag 6. april mellom kl. 08:00 - 14:00. Alle kjøretøy og gjenstander som opptar plass på gulvet må fjernes før rengjøringen iverksettes.   Styret


Barn får ikke oppholde seg i barnehagen inntil videre!

Leder i barnehagen ber om at barn ikke oppholder seg på barnehagens arealer inntil videre.   De barna som oppholder seg i barnehagen på dagtid er kun barn av personer i samfunnskritiske funksjoner.   Dette skyldes risiko for smitte i disse koronatider.     St...

Les mer


Generalforsamlingen er utsatt

  Risikoen for spredning av Koronaviruset fører til at Generalforsamlingen som var fastsatt til 2. april, må utsettes. Dette kommer som følge av råd og pålegg fra myndighetene. Vi kommer tilbake med informasjon om ny dato så snart som mulig. Styret har bedt renholdsfirmaet om å vask...

Les mer


Varsel om Generalforsamling for 2020

Til andelseierne i Grefsenlyst Borettslag Ordinær generalforsamling for 2019 Det vises til Lov om Burettslag § 7-4 ”Laget skal halde ordinær generalforsamling innan utgangen av juni kvart år. Styret skal på førehand varsle alle andelseigarar med kjend adresse om dato for møtet og ...

Les mer


Tips oss

Har du tips om aktuelle saker som vi bør skrive om, så send oss en mail.