Nyheter

25 Latest Articles

Avregning på IN ordning fra USBL

Mange ble overrasket over den store "ekstra" regningen som nylig dumpet inn fra USBL. Dette dreier seg om en rente-avregning på den enkeltes lån hos USBL. Vi i styret synes det er uheldig at man får slike overraskelser og vi har tatt dette opp med USBL.

 

USBL er helt enige i dette og ser i etterkant at de burde vært mer proaktive ift kommunikasjonen omkring avregningen. De vil fra nå av avregne oftere og når det skjer et eierskifte vil de også avregne denne slik at vedkommende får en oppgjørsfaktura i forbindelse med eierskiftet.

 

Du kan ta kontakt med USBL for å få utsettelse på den ”ekstra” regningen. Det vil bli en renteberegning på en slik utsettelse.


Din kommentar

Kun registrerte brukere kan kommentere

Text/HTML

You must be in Edit Mode to enter content, and then you can use the Module Action Menu or Module Action Buttons to manage content
  

Tips oss

Har du tips om aktuelle saker som vi bør skrive om, så send oss en mail.