Nyheter

25 Latest Articles

Oppdatering; reklamasjonssaken

Det arbeides kontinuerlig med
reklamasjonssaken og Styret har fått til en noe mer konstruktiv dialog med
Grefsenlyst A/S.
Dette har blant annet resultert i at problemet med drenering utenfor
garasjeporten er avklart, dører i bodareal i blokk C som slår i hverandre
vil bli rettet, det vil bli montert doble håndløpere i alle trappeoppganger
og sprekk i teglsteinsforblending over inngang i blokk E vil bli utbedret.

Som tidligere informert er reklamasjonssaken i Oslo Tingrett berammet til
uke 7 i 2014.

Din kommentar

Kun registrerte brukere kan kommentere

Text/HTML

You must be in Edit Mode to enter content, and then you can use the Module Action Menu or Module Action Buttons to manage content
  

Tips oss

Har du tips om aktuelle saker som vi bør skrive om, så send oss en mail.