Nyheter

25 Latest Articles

Gjesteparkering *Nye rutiner for Smart Security*

Etter vedvarende misbruk, på tross av mange oppfordringer, ser Styret seg nødt til å endre kontrollrutinene for gjesteparkeringen.

Smart Security har fått tillatelse til å sjekke reg. nr. på kjøretøy som benytter gjesteplassene. Hvis kjøretøyet er registrert på adressen Grefsenkollveien 14 A-E, vil kontrollavgift bli ilagt etter 15 min observasjon.

I tillegg vil biler som ikke er registrert på juridisk person, men som benyttes av beboere i Grefsenkollveien 14 A-E bli ilagt kontrollavgift på bakgrunn av melding fra Styret.

 

Reglene for plassene til barnehagen forblir uendret, det samme gjelder selvsagt de som plassene er tiltenkt; gjesteparkering i inntil 3 dager, evt. forlengelse med kort utstedt av Styret.

 

Endringene trer i kraft. fom. midnatt 6. desember 2013.


Din kommentar

Kun registrerte brukere kan kommentere

Text/HTML

You must be in Edit Mode to enter content, and then you can use the Module Action Menu or Module Action Buttons to manage content
  

Tips oss

Har du tips om aktuelle saker som vi bør skrive om, så send oss en mail.