Nyheter

25 Latest Articles

Problemer med brannvarslingsanlegget

I dag, søndag 4.september, gikk brannalarmen i hus A. Beboer veken dusjet eller laget mat, noe som har vært årsaksfaktorer ved tidligere hendelser. Så årsaken til hvorfor alarmen slo seg på er ukjent. Alarmen ble avstilt før varsling til brannvesen denne gangen.

Etter 2 års drift  er det altså fortsatt endel problemer med brannvarslinganlegget. Saken tas opp igjen og informasjon om avviket er også sendt til Elotec.

Din kommentar

Kun registrerte brukere kan kommentere

Text/HTML

You must be in Edit Mode to enter content, and then you can use the Module Action Menu or Module Action Buttons to manage content
  

Tips oss

Har du tips om aktuelle saker som vi bør skrive om, så send oss en mail.