Nyheter

25 Latest Articles

Garasje vask torsdag 10.11.2011, kl. 10:00 til 16:00.

Utbygger i nr 16, AF Gruppen,  har sagt seg villig til å betale for en garasje vask hos oss. Dette er ment som en takk for det bryderiet de påført oss i løpet av byggeperioden. Alle biler må fjernes mens vasken pågår. Tidspunktet er torsdag den 10.november 2011, mellom kl. 10:00 - 16:00.


Din kommentar

Kun registrerte brukere kan kommentere

Text/HTML

You must be in Edit Mode to enter content, and then you can use the Module Action Menu or Module Action Buttons to manage content
  

Tips oss

Har du tips om aktuelle saker som vi bør skrive om, så send oss en mail.