Nyheter

25 Latest Articles

Varsel om økning av felleskostnadene fra januar 2012

Styret har vedtatt å øke felleskostnadene med 10% fra og med 01.01.2012.

Det vil bli sendt ut et eget brev om dette. Men hovedgrunnen til økningen skyldes:

     -  Påløpte kostnader i forbindelse med reklamasjonssaken (sakkyndig bistand m.m).

     -  Innhenting av driftsmessige underskudd for 2010 og 2011.

     -  Langsiktig strategi med muligheter for å legge til rette en økonomisk buffer


Din kommentar

Kun registrerte brukere kan kommentere

Text/HTML

You must be in Edit Mode to enter content, and then you can use the Module Action Menu or Module Action Buttons to manage content
  

Tips oss

Har du tips om aktuelle saker som vi bør skrive om, så send oss en mail.