Nyheter

25 Latest Articles

Gjesteparkering og plassene til barnehagen

Frem til i dag har man ikke behøvd p-bevis for å stå på de 3 plassene hos oss som er reservert til barnehagen. Dessverre så ser det ut til at også andre har oppdaget dette ”smutthullet” og benytter plassene uten bruk av p-bevis, - og uten å bli bøtelagt.

Styret har nå tatt et initiativ til at disse plassene vil bli håndteret på lik linje som de øvrige plassene. Det betyr at eneste tidspunkt hvor kjøretøy er fredet er i det tidsrommet som er oppgitt på skiltingen hvor plassene er reservert barnehagen. Utover disse tidspunktene må kjøretøy ha rødt p-bevis, ellers vil man fra nå av risikere å bli bøtelagt. I perioden hvor barnehagen har disposjonsrett er det ingen krav til p-bevis.

 

 

 


Din kommentar

Kun registrerte brukere kan kommentere

Text/HTML

You must be in Edit Mode to enter content, and then you can use the Module Action Menu or Module Action Buttons to manage content
  

Tips oss

Har du tips om aktuelle saker som vi bør skrive om, så send oss en mail.