Nyheter

25 Latest Articles

Styret henvender seg igjen til Ruter

Vårt Styre, og Styrene i omkringliggende borettslag, har i dag sendt et samlet brev til Ruter, bydelsdirektøren og Bymiljøetaten. Forholdet gjelder det dårlige tilbudet på rute 56 Solemskogen/Nydalen.

Nye busser har blitt satt inn på denne ruten, og til manges forbauselse har antall sitteplasser blitt FÆRRE enn tidligere. I tillegg ønsker alle Styrene en økt frekvens.

Evt. svar og tiltak vil bli publisert på våre nettsider.

Din kommentar

Kun registrerte brukere kan kommentere

Text/HTML

You must be in Edit Mode to enter content, and then you can use the Module Action Menu or Module Action Buttons to manage content
  

Tips oss

Har du tips om aktuelle saker som vi bør skrive om, så send oss en mail.