Nyheter

25 Latest Articles

Nyheter fra styret, desember 2011

Det er felt 3 trær hos naboene foran eiendommen vår. Dette etter lengre tids dialog, samt utarbeidelse av kontrakt rundt omfanget og innsamling av økonomiske midler fra beboere som gjorde dette gjennomførbart. Styret jobber videre med å fortsette denne praksis.

Styret har hatt flere møter og jevnlig dialog med utbygger vedrørende alle reklamasjonenene knyttet til eiendommen vår.  Vi har kommet til enighet på en rekke punkter og arbeidet med utbedring har startet. Noen punkter har styret droppet etter råd fra vår advokat, men det er fortsatt enkeltsaker hvor det fremdeles er uenighet / uklarhet. Januar blir en måned hvor vi satser på ytterligere avklaringer.

Mange av oss som bor her er på denne tiden av året opptatt av vannet i garasjen.  Utbygger borer i disse dager hull i garasjegulvet for å sørge for drening av vann. Styret har dobbeltsjekket lovligheten av Backe sitt forslag til løsning og dette er en løsning som er anbefalt av både SINTEF og Oslo Kommune. Videre endres ventilasjonen i garasjen for å sørge for bedre luftsirkulasjon og forhåpentligvis vil evnen til å tørke opp fuktighet bli bedre nn den er i dag. Ventilasjonen i bodarealene utbedres samtidig med blant annet filter.

Styret har gjennomført opplæring av ”miljøbeboere” som representerer alle blokkene i borettslaget. Det er beboere som har meldt sin interesse for å gjøre en ekstra innsats for miljøet. De har blant annet fått opplæring i tvangskjøring av heiser, bruk og virkning av brannvarslingsanlegget, er blitt kjent med eiendommen, ventilasjon, tekniske rom og installasjoner. De har nøkkel til alle fellesareal og på sikt kan denne ekstrainnsatsen betale seg i form av at vi kan redusere vaktmestertjenestene og kostnader. Styret er meget fornøyd med at denne ordningen har kommet i gang og håper dette er en løsning som vil vedvare.

 


Din kommentar

Kun registrerte brukere kan kommentere

Text/HTML

You must be in Edit Mode to enter content, and then you can use the Module Action Menu or Module Action Buttons to manage content
  

Tips oss

Har du tips om aktuelle saker som vi bør skrive om, så send oss en mail.