Nyheter

25 Latest Articles

Ruter øker frekvensen på 56 bussen

Styrene i boligselskapene her på Grefsen har samarbeidet en lang periode med å overbevise Ruter om at vi trenger økt kapasitet på 56-bussen i rushtiden morgen og kveld. Denne uken fikk vi endelig beskjed om at fra 7. april vil det bli kvarters avganger i rushtidene.

Det har vært mye korrespondanse med Ruter og Styret er veldig tilfreds med at vi nå har nådd frem i denne saken.

Din kommentar

Kun registrerte brukere kan kommentere

Text/HTML

You must be in Edit Mode to enter content, and then you can use the Module Action Menu or Module Action Buttons to manage content
  

Tips oss

Har du tips om aktuelle saker som vi bør skrive om, så send oss en mail.