Nyheter

25 Latest Articles

Nye Husordensregler vedtatt på Generalforsamling 23. mars

Nye Husordensregler ble vedtatt på Generalforsamling den 23. mars. Endringene er små, men Styret føler at selve ordlyden nå er mer spisset og presis.

Styret ønsker samtidig å takke for en hyggelig og effektiv Generealforsamling.


De nye Husordensreglene finner du under "Snarveier" på forsiden.

Din kommentar

Kun registrerte brukere kan kommentere

Text/HTML

You must be in Edit Mode to enter content, and then you can use the Module Action Menu or Module Action Buttons to manage content
  

Tips oss

Har du tips om aktuelle saker som vi bør skrive om, så send oss en mail.