Nyheter

25 Latest Articles

Lysarmatur i boder

Hoel Elektro har utredet muligheten for å montere ekstra lysarmatur i de bodene som har dårlig belysning.

Initiativet er privat, og hver beboer må selv bekoste arbeidet.


Interesserte beboere bes ta kontakt med Styret innen 31.12 d.å. for mer informasjon.

Din kommentar

Kun registrerte brukere kan kommentere

Tips oss

Har du tips om aktuelle saker som vi bør skrive om, så send oss en mail.