Nyheter

25 Latest Articles

Stort engasjement på Generalforsamling

Styret ønsker å takke alle fremmøtte på Generalforsamlingen. Engasjementet var stort, og vi fikk drøftet alle saker på en fin måte.

Løsninger/forslag på spørsmål som ble stilt, publiseres på nett så snart som mulig.

Din kommentar

Kun registrerte brukere kan kommentere

Text/HTML

You must be in Edit Mode to enter content, and then you can use the Module Action Menu or Module Action Buttons to manage content
  

Tips oss

Har du tips om aktuelle saker som vi bør skrive om, så send oss en mail.