Nyheter

25 Latest Articles

Endring av vinduer i bygg A

Eier av en av leilighetene i 7. etg. i A-blokken har søkt Styret om å få gjøre en endring når det gjelder vinduer mot sør.
Styret har godkjent endringen under forutsetning av at eier dekker alle kostnader ved endringen og at den utføres i h.h.t. alle relevante forskrifter.
Arbeidet vil bli utført i uke 37.

Styret, Grefsenlyst brl.

Din kommentar

Kun registrerte brukere kan kommentere

Tips oss

Har du tips om aktuelle saker som vi bør skrive om, så send oss en mail.