Nyheter

25 Latest Articles

Endring av vinduer i bygg A

Eier av en av leilighetene i 7. etg. i A-blokken har søkt Styret om å få gjøre en endring når det gjelder vinduer mot sør.
Styret har godkjent endringen under forutsetning av at eier dekker alle kostnader ved endringen og at den utføres i h.h.t. alle relevante forskrifter.
Arbeidet vil bli utført i uke 37.

Styret, Grefsenlyst brl.

Din kommentar

Kun registrerte brukere kan kommentere

Text/HTML

You must be in Edit Mode to enter content, and then you can use the Module Action Menu or Module Action Buttons to manage content
  

Tips oss

Har du tips om aktuelle saker som vi bør skrive om, så send oss en mail.