Nyheter

25 Latest Articles

Oppbevaring av sko oa. i fellesarealer

Styret ber igjen om at beboerne i unødig grad ikke bruker ganger og fellesområder til oppbevaring av sko og andre private gjenstander.

Din kommentar

Kun registrerte brukere kan kommentere

Text/HTML

You must be in Edit Mode to enter content, and then you can use the Module Action Menu or Module Action Buttons to manage content
  

Tips oss

Har du tips om aktuelle saker som vi bør skrive om, så send oss en mail.