Nyheter

25 Latest Articles

Problemer med svakt vanntrykk?

Styret har fått henvendelser fra beboere som opplever svakt og varierende vanntrykk. Kommunen tar nå tak i saken, og skal gjennomføre en trykktest på den offentlige vannledningen vår.

Styret kommer tilbake med mer info når testen er utført.

Din kommentar

Kun registrerte brukere kan kommentere

Text/HTML

You must be in Edit Mode to enter content, and then you can use the Module Action Menu or Module Action Buttons to manage content
  

Tips oss

Har du tips om aktuelle saker som vi bør skrive om, så send oss en mail.