Nyheter

25 Latest Articles

Viktig info om ventilasjonsanlegget

Enkelte beboere opplever støy i ventilasjonsanlegget. For en god stund tilbake ble hele dette systemet innjustert. Det var en tidkrevende og kostbar oppgave, da ventilasjonsfirmaet måtte inn i alle leilighetene for å justere/kontrollere.

Nå viser det seg at noen på nytt opplever støy. Dette er sannsynligvis grunnet at det har blitt justert på ventiler inne i leilighetene.


Ta deg derfor tid til å lese igjennom dette infoskrivet.

Din kommentar

Kun registrerte brukere kan kommentere

Text/HTML

You must be in Edit Mode to enter content, and then you can use the Module Action Menu or Module Action Buttons to manage content
  

Tips oss

Har du tips om aktuelle saker som vi bør skrive om, så send oss en mail.