Nyheter

25 Latest Articles

Saker fra styremøte 30.5.2018

Saker som ble behandlet på styremøtet 30.5.2018;

1) Styret har innhentet et tilbud til ang. ladeplasser for EL bil.

2) Brannøvelsen - justeringer er gjort ihht. styrets krav. All funksjon er nå 100% korrekt.

3) P-plasser i garasjen - styret skal innhente tilbud på ny oppmerking av garasjeplassene. I tillegg innhentes det, i samarbeid med G14 og G16, pris på oppmerking av forgjengerfelt ved utkjøringen vår.

3) Sykkelboden - denne skal ryddes, og alle berørte beboere vil få en henvendelse fra styret.

4) Plassen på andre siden av veien - denne skal antakelig tas i bruk igjen. Alle beboere oppfordres til å ta kontakt med Bymiljøetaten, og fortelle hva de ønsker at tomten brukes til. Bruk skjema via link; https://tjenester.oslo.kommune.no/ekstern/snokweb/skjema/rad/rad002?execution=e1s1


Din kommentar

Kun registrerte brukere kan kommentere

Text/HTML

You must be in Edit Mode to enter content, and then you can use the Module Action Menu or Module Action Buttons to manage content
  

Tips oss

Har du tips om aktuelle saker som vi bør skrive om, så send oss en mail.