Nyheter

25 Latest Articles

Saker fra styremøte 23.8.2018

Elbilsaken; Grefsenlyst har fått innvilget støtte fra Oslo Kommune til utbyggingen. Dette reduserer regningen med kr. 130.000,-

Oppussing av fellesarealer; Styret har besluttet å gjennomgå planer for oppussing av innvendige fellesarealer. Igangsetting f.k. vinter/vår. Arbeidet omfatter sparkling, maling og "flikking" innvendig, slik at fellearealene igjen fremstår nye og fine.

Skråningen; Styret arbeider videre med planlegging av skråningen, samt beplantning av utomhusareal.


Din kommentar

Kun registrerte brukere kan kommentere

Tips oss

Har du tips om aktuelle saker som vi bør skrive om, så send oss en mail.