Nyheter

25 Latest Articles

Merking av gangfelt i felles vei

Vi er glade for at det gjøres fartshemmende tiltak i Grefsenkollveien, og ønsker å bidra til at området vårt får et roligere trafikkbilde.

Derfor innhentes tilbud på oppmerking av 3x gangfelt med tilhørende skilting i felles kjørevei. Prosjektet er et resultat av tett samarbeid med Grefsenkollveien 12 og 16. Kostnadene deles således på 3. Selve plasseringen av gangfeltene gjøres på bakgrunn av befaring i området tidligere i september. Man observerte da fotgjengere som kom fra bussholdeplassene, samt gangtrafikk til og fra barnehagen i Grefsenkollveien 16.

Oppdatering kommer etter at priser og endelig løsning foreligger.


Din kommentar

Kun registrerte brukere kan kommentere

Tips oss

Har du tips om aktuelle saker som vi bør skrive om, så send oss en mail.