Nyheter

25 Latest Articles

Feilutsendt faktura for eiendomsskatt fra USBL

USBL har ved en feiltakelse sendt ut inkassovarsel og/eller purring på eiendomsskatt. Dette kan sees bort ifra.

Alle berørte beboere får ny faktura fra USBL.


Din kommentar

Kun registrerte brukere kan kommentere

Text/HTML

You must be in Edit Mode to enter content, and then you can use the Module Action Menu or Module Action Buttons to manage content
  

Tips oss

Har du tips om aktuelle saker som vi bør skrive om, så send oss en mail.