Nyheter

25 Latest Articles

Saker fra styremøtet 4.6.

-Smekklåser til alle boddører blir montert i månedsskiftet juni/juli d.å.
-Innbruddet i bodene er anmeldt til Politiet, og beboere som ønsker ytterligere info ifm. forsikringssaker, bes kontakte styret.

-Jubileumsfesten; invitasjoner med bindende påmelding blir delt ut ila. få dager. Dato for festen er fredag 23. august.

-Nettinggjerdet mot Grefsenkollveien blir reparert av Vaktmesterkompaniet denne uken. Dette som følge av skader ifm. snømåking sist vinter.

-Borettslaget har nå mottatt tilskuddet fra Oslo Kommune for montering av elbilladere i garasjeanlegget. Beløpet er kr. 130.000,-

-Oppussingen av fellesarealene blir iverksatt 4. kvartal d.å.

Din kommentar

Kun registrerte brukere kan kommentere

Text/HTML

You must be in Edit Mode to enter content, and then you can use the Module Action Menu or Module Action Buttons to manage content
  

Tips oss

Har du tips om aktuelle saker som vi bør skrive om, så send oss en mail.