Nyheter

25 Latest Articles

Saker fra styremøtet 26. sept.

Malearbeidene starter i fellesarealene uke 42/43. det blir sendt ut eget skriv til alle beboere.

Taket på sykkelboden lekker - dette blir utbedret av T-Tak AS, som legger ny takshingel.

Utelamper på balkonger; enkelte beboere opplever at utelampene av ulike årsaker slutter å fungere. Det hjelper ikke å bytte pære, lampen er simpelthen ødelagt. Dessverre har det vist seg umulig å få tak i eksakt samme lampe. Styret har derfor besluttet å kjøpe inn noen eksemplarer av en svært lik lampe, slik at berørte beboere kan få skiftet den defekte.

Din kommentar

Kun registrerte brukere kan kommentere

Tips oss

Har du tips om aktuelle saker som vi bør skrive om, så send oss en mail.