Nyheter

25 Latest Articles

Info vedr. Speider & Barn og Kjelsåsspeiderne

Speider & Barn og Kjelsåsspeiderne ruster opp eiendommen sin, både innvendig og utvendig med det formålet at de ønsker å satse på mer bruk både internt og eksternt (utleie). Grunnet uklarheter med de nærmeste naboene knyttet til omfang og størrelse på utomhusplan, er dette arbeidet midlertidig stanset frem til de får nærmere avklaring fra PBE. Styret og alle naboer holdes løpende orientert.


Din kommentar

Kun registrerte brukere kan kommentere

Tips oss

Har du tips om aktuelle saker som vi bør skrive om, så send oss en mail.