Nyheter

25 Latest Articles

Er du klar for å rydde ut julen?

Container er bestilt og blir satt på parkeringsplassen. Den kommer onsdag 5. januar og blir stående helt til mandag 10. januar.
 Benytt sjansen til å kaste ut juletreet samt (nesten) alt annet som du trenger å kaste
Men husk at batterier, kjemikalier, bildekk, elektriske artikler etc. (spesialavfall) – ikke er lov å kaste i containeren men kan leveres på avfallsdeponiet i Kapellveien v/Engebråten ungdoms skole.
Vi minner også om at ting som står lagret i fellesområdene vil bli fjernet uten ytterligere varsel i slutten av måneden.

Din kommentar

Kun registrerte brukere kan kommentere

Text/HTML

You must be in Edit Mode to enter content, and then you can use the Module Action Menu or Module Action Buttons to manage content
  

Tips oss

Har du tips om aktuelle saker som vi bør skrive om, så send oss en mail.