Nyheter

25 Latest Articles

Justering av ventilasjonsanlegg

GK skal justere ventilasjonsanleggene. Dere vil i løpet av kort tid motta en epost fra Tore Lindholm (reklamasjonsansvarlig for Grefsenlyst hos Backe) om tidspunkt for justering av ventilasjon i deres blokk og leilighet. De begynner med Blokk A, i uke 3. Justeringen vil medføre at GK må få tilgang til alle leilighetene hele uken for å kunne gjennomføre en optimal justering. Når dette er gjort er det viktig at ingen av beboerne stiller på ventilasjonssystemet igjen.
 
Beboerne må enten:
1. være hjemme hele uken for at justeringen skal bli optimal
2. levere fra seg nøkkel til ansvarlig på stedet (Ole i GK). Han vil sitte mandagen i uke 3 og kvittere ut nøkler.
3. levere fra seg nøkkel til nabo og melde fra om dette ved å henge opp en lapp på døren sin.

 


Din kommentar

Kun registrerte brukere kan kommentere

Text/HTML

You must be in Edit Mode to enter content, and then you can use the Module Action Menu or Module Action Buttons to manage content
  

Tips oss

Har du tips om aktuelle saker som vi bør skrive om, så send oss en mail.