Nyheter

25 Latest Articles

Evalueringsmøte med Bygårdsservice AS (vår vaktmestertjeneste)

Det har nylig blitt gjennomført evalueringsmøte med Bygårdsservice AS, det er firmaet som utfører vaktmestertjejenster her. Nedenfor ser du oppgaver de skal forbedre.

  • Håndmåking av snø på gangveier og foran inngangene skal bli bedre ivaretatt
  • Renhold av fellesareal må bli bedre for at samarbeidet skal kunne fortsette. Flekker fra vegger skal vaskes bort og støvtørk av rekkverk og lister skal gjennomføres ukentlig. Det skal se bra ut og lukte godt på Grefsenlyst.
  • Vaktmesteren skal signere på kvitteringsliste for hvert oppmøte (2 x uken) og for utførte oppgaver.

Styret ønsker tilbakenmeldinger fra bebeoere om kvaliteten på utført arbeid ikke er som forventet. Spesielt må renholdsarbeidet følges tett opp. Gi konkrete tilbakemeldinger til vaktmester.grefsenlyst@borettslag.net. Vi ønsker ikke tilbakemeldinger om f.eks dårlig renhold for 2 uker siden, men ferske opplysninger som vi kan ta opp med Bygårdsservice umiddelbart.

 

 


Din kommentar

Kun registrerte brukere kan kommentere

Text/HTML

You must be in Edit Mode to enter content, and then you can use the Module Action Menu or Module Action Buttons to manage content
  

Tips oss

Har du tips om aktuelle saker som vi bør skrive om, så send oss en mail.