Nyheter

25 Latest Articles

Til dere med gassinstallasjon

Styret har sendt ut regning til de av beboerne som har en gassinstallasjon. Fakturaen som er sendt ut er beregnet ut fra innmeldt forbruk. Styret vil fortsette å sende faktura en gang pr. år og da i forbindelse med den årlige servicen på anlegget. Neste faktura vil derfor bl sendt ut høsten 2011. 

Den sentrale gasstanken i borettslaget ble fylt opp 07. mars 2011. Styret besørget dette og forskutterer de nødvendige utgiftene. Gassprisene varierer og er like variable som andre energipriser. Prisen på gass denne runden ble 7,90 kroner pr. kg + mva (inkl. Co2-avgift).Gassmåleren leses av i antall m3 gass. 1 m3 gass = 2,15 kg gass. Beløpet på faktura er rundet opp til nærmeste krone.

Din kommentar

Kun registrerte brukere kan kommentere

Text/HTML

You must be in Edit Mode to enter content, and then you can use the Module Action Menu or Module Action Buttons to manage content
  

Tips oss

Har du tips om aktuelle saker som vi bør skrive om, så send oss en mail.