Nyheter

25 Latest Articles

Selvangivelse og fradragsberettigede renter for 2010

Mange har kanskje undret seg over at fradragsbeløpet på årsoppgaven var såpass stort. Årsaken til at beløpet er så høyt, er i følge Anne Brustad i USBL, at beløpet inkluderer rentene for 2009 også. I tillegg inkluderer beløpet renter ifm en avregningsfaktura på IN lånet for 2010, som ennå ikke er sendt ut til andelshaverne. Denne vil bli sendt ut innen 3-4 dager iflg. USBL.

Kort oppsummert; fradragsberettige kostnader i Årsoppgaven 2010 inkluderer renter for året 2009 og hvis du som andelshaver har tatt fradrag for disse rentene i 2009, må du korrigere for dette i din selvangivelse for 2010, post 3.3.4.
 
USBL har lovet å si noe om dette når de sender ut avregningsfaktura for IN lånet.
 
Styret vil takke en av våre våkne Grefsenlyst beboere for å tipse oss om dette, slik at alle som har behov for det rekker å koorigere årets selvangivelse.  

Din kommentar

Kun registrerte brukere kan kommentere

Text/HTML

You must be in Edit Mode to enter content, and then you can use the Module Action Menu or Module Action Buttons to manage content
  

Tips oss

Har du tips om aktuelle saker som vi bør skrive om, så send oss en mail.