Nyheter

25 Latest Articles

Ny Tv dekoder!

Levering av ny TV dekoder fra Canal Digital (CD) nærmer seg. Boksene skal være CD i hende ultimo mai/primo juni, og vil deretter bli levert til utførende installatør. Videre blir hver andelseier kontaktet for detaljert info ang. montering/oppkobling.

Følg med for oppdatert info!


Din kommentar

Kun registrerte brukere kan kommentere

Text/HTML

You must be in Edit Mode to enter content, and then you can use the Module Action Menu or Module Action Buttons to manage content
  

Tips oss

Har du tips om aktuelle saker som vi bør skrive om, så send oss en mail.