Takrenner på balkong

Publisert: 5 nov 2014
HB Blikk AS vil mandag 10. november starte montering av takrenner på de balkongene som styret mener dette er nødvendig. Vi har lagt til grunn at tiltaket skal redusere risikoen for at balkongglass og armløper (aluminium) blir forringet og ødelagt. Enkelte balkonger er derfor ut fra vår vurdering mer aktuelle enn andre. Det er totalt 17 berørte balkonger. Det vil bli benyttet lift ved oppdragsutførelsen og arbeidet vil pågå frem til alle takrenner er ferdig montert. Det er borettslaget som betaler for dette tiltaket. Styret ber i denne anledning om forståelse og aksept for at HB Blikk kan benytte de enkelte private stikkontakter og strøm som er tilgjengelig på balkonger for å forenkle monteringsarbeidet og gjennomføring av prosjektet. Bruk av strøm begrenser seg kun til å borre hull i betong for fester til takrenner.

For spørsmål ber vi om at styret kontaktes.

Bilder av balkongene det gjelder kan sees her