Oppbevaring av sko oa. i fellesarealer

Publisert: 5 sep 2016
Styret ber igjen om at beboerne i unødig grad ikke bruker ganger og fellesområder til oppbevaring av sko og andre private gjenstander.