Styret har nå avregnet gassforbruk, og sendt faktura til de dette gjelder. Sist gang var januar 2018, da basert på måleravlesning fra senhøsten 2017.  

Årets faktura på gass dekker med andre ord nesten 2 års forbruk. Det er årsaken til at flere har fått en noe høyere faktura sammenlignet med tidligere.

Dette til informasjon.