Vi har dessverre mottatt klager fra barnehagen om at noen av våre beboere lufter hundene sine inne på barnehagens område, det er IKKE lov. Vi ber alle våre beboere om å respektere dette.