Faktura for eiendomsskatten kommer i nær fremtid fra vår forretningsfører USBL på vegne av Oslo Kommune. Den blir sendt ut medio mai 2021 og oktober 2021.

Eventuelle spørsmål eller klage på eiendomsskatten rettes til Oslo Kommune, via styret i borettslaget. Se www.oslo.kommune.no/eiendomsskatt/klage   

Eventuelle spørsmål eller klage vedrørende boligverdien rettes direkte fra andelseier til Skatteetaten. For mer informasjon, se www.skatteetaten.no/eiendomsskatt 

Klagefrist er 11. april 2021."