Elbilsaken; Styret har besluttet å gå for løsningen fra Hoel Elektro. Bakgrunnen for dette er at totalprisen ender så godt som likt og at utstyret fra Zaptec vil gi lavere ladekapasitet enn utstyre fra Salto.

Videre mener styret, etter en helhetsvurdering, at løsningen fra Hoel Elektro gir alle beboere den tryggheten man kan forvente av en slik installasjon.

Oppmerking av garasjeplasser; Styret har innhentet tilbud på remerking av garasjeplassene (firkanten rundt bilen din), remerking av gjesteparkeringen samt rødmerking av felt foran garasjeporten. Sistnevnte for å tydeliggjøre sonen man ikke skal befinne seg i ved betjening av porten. Arbeidet påbegynnes etter sommeren, og alle biler må flyttes den aktuelle dagen. Mer info kommer.

Vask av søppelcontainerne; Styret har innhentet tilbud på innvending vask av søppelcontainerne våre. Disse skal fremover vaskes minst én gang i året. Arbeidet iverksettes etter sommeren.