Nyttig info

Velkommen til Grefsenlyst

Grefsenlyst borettslag omfatter gnr 75 bnr 807 i Grefsenkollveien 14, 0490 Oslo.

Styrets overordnede mål er til enhver tid å ivareta eiendommen og bygningsmassen på en forsvarlig måte.

Kommunikasjonen fra styret vil skje elektronisk, via e-post eller web siden vår.

Anlegget består av 5 blokker, 1 på 7 etasjer de øvrige har 4 etasjer. Hver blokk har inngang fra bakkeplan og fra det underjordiske garasjeanlegget. Anlegget har også egen barnehage med fortrinnsrett for beboere på Grefsenlyst. For mer info om barnehagen se Grefsenlyst Barnehage.

Anleggsarbeidet startet i 2007 og innflytting startet i september 2009.

Borettslaget består av ialt 80 leiligheter/boligseksjoner fordelt på følgende leilighetstyper:

  • 22 stk 2-roms leiligheter
  • 38 stk 3-roms leiligheter
  • 19 stk 3/4-roms leiligheter
  • 1 stk 4/5- roms leiligheter