VENT PÅ GRØNT LYS!
02. mars 2021

Vi presiserer at man må vente på grønt lys og helt åpen port før man kjører inn eller ut.

Eiendomsskatt 2021
24. februar 2021

Faktura for eiendomsskatten kommer i nær fremtid fra vår forretningsfører USBL på vegne av Oslo Kommune. Den blir sendt ut medio mai 2021 og oktober 2021.

Feilmelding på betaling ved bruk av ladere
18. februar 2021

Det er flere som har meldt om problemer med enkelte ladestasjoner til EL-bil. Styret er i kontakt med leverandør av betalingssystemet for å finne ut av hva problemet er.

Etasjenummer
13. februar 2021

Alle oppgangene ble malt i 2020. For å sluttføre dette prosjektet vil det bli malt etasjenummer på veggene i alle etasjer.

Ordinær generalforsamling - Onsdag 9. juni 2021
19. januar 2021

Grefsenlyst Borettslag vil avholde ordinær generalforsamling onsdag 09.06.21 Forslag som andelseier ønsker behandlet på GF må være styret i hende senest 10.02.21

Henting av juletrær
31. desember 2020

Juletrær kan legges i krysset ved Akebakken/Grefsenkollveien innen tirsdag 12.januar kl. 10:00. Fei opp eventuelle barnnåler du/dere legger igjen i fellesområdene.

Nye priser på gass
16. desember 2020

"Styret har nå rutinemessig fått fylt opp gasstanken foran vintersesongen. Dette er gass som den enkelte som har gasspeis benytter seg av.

CALLINGANLEGGET I LEILIGHETENE
24. november 2020

I etterkant av lynnedslaget i august er det flere beboere som har klaget til Styret over at callinganlegget og svarapparatene ikke lenger fungerer tilfredsstillende.

Ny informasjon om JULEGRANTENNINGEN
01. november 2020

Pga av smittevernhensyn blir det ingen felles samling i forbindelse med tenning av julegranen, men granen blir selvføgelig tent.

Service på gasspeiser, 3.desember 2020
22. oktober 2020

For de som har gasspeis med årlig tilsynsbesøk fra AlfaOlis, blir dette den 3. desember 2020.

Snarveier

Praktisk INFO / Velkommen til Grefsenlyst! (pdf)
Vedtekter
Husordensregler
Forkjøpsrett
Fremleie
Solskjerming

Kontaktinfo

Grefsenlyst Borettslag
Grefsenkollveien 14 A-E
0490 Oslo
styret.grefsenlyst@borettslag.net
redaksjon.grefsenlyst@borettslag.net

USBL
Arbeidersamfunnets plass 1, Oslo
Postboks 8944 Youngstorget
0028 Oslo
www.usbl.no

Tel: 22 98 38 00
Fax: 22 98 38 01
Kundeservice
Tel: 22 98 38 02

For spørsmål om felleskostnader, giroer,
innbet. eller andre henvendelser fra beboere.