Styret avregner nå gassforbruket for 2022. De av dere som har gasspeis vil motta individuelle fakturaer hvor deres gassforbruk er beregnet. Pris på gass ved siste levering var 23,18 kr pr kilo.