Med bakgrunn i de økte strømprisene ser styret seg nødt til å øke prisen på lading i garasjen, fra kr 1,50 pr kWt til kr 1,75 pr kWt.
Økningen trer i kraft fra 01.02.22.