Generalforsamling 2024 i Grefsenlyst Borettslag avholdes 19. mars. Her skal det blant annet velges nye medlemmer til borettslagets styre. I år er tre styremedlemmer og inntil to varamedlemmer på valg. I tillegg skal det velges kandidater til valgkomiteen. Frist for å melde interesse er 18. februar.

Grefsenlyst har i dag et vel fungerende styre med lang samlet erfaring og bred kompetanse – et godt utgangspunkt for å komme inn som ny. Du får mulighet til å påvirke utviklingen i borettslaget, og du opparbeider deg nyttig erfaring innen organisasjonsarbeid og prosjektoppfølging. Ikke minst er det en fin anledning til å bli bedre kjent med naboene, både i og utenfor styret.

Styremedlemmene kompenseres økonomisk ut fra det arbeidet og ansvaret de påtar seg.

Vi trenger kandidater med forskjellig kompetanse og bakgrunn. Du trenger ikke erfaring fra styrearbeid; den viktigste kvalifikasjonen er et ønske om å gjøre borettslaget bedre – og at du vil gjøre en innsats for å få det til. Vi oppfordrer spesielt kvinner og yngre beboere til å vurdere å stille til valg.

Som styremedlem deltar du på de månedlige styremøtene. Her behandles små og store saker – alt fra beboerhenvendelser og vedlikehold av fellesområder, til kontakt med leverandører og oppfølging av større prosjekter. Ikke minst er du med på å påvirke hvilke prosjekter og investeringer borettslaget skal prioritere.

Hovedrollen til et varamedlem er å ta over hvis et styremedlem ikke lenger kan utføre sitt verv. Som vara har du møterett, men ikke møteplikt på de månedlige styremøtene. Vi oppfordrer likevel varamedlemmer til å delta på møtene for å holde seg orientert. Varamedlemmer kan få mandat til å utføre enkelte oppgaver på vegne av styret.

Hvem er du?

Vi ønsker et allsidig styre der medlemmene har forskjellige bakgrunn, profesjon og erfaring. Oppgavene omfatter både store og små saker, så det er rom for alle typer kompetanse. Samtidig er mye av arbeidet avhengig av god forståelse for økonomi, kontraktsinngåelse og prosjekthåndtering. Bakgrunn fra juss og økonomi, samt tidligere organisasjonserfaring er derfor verdsatt, men ikke et krav for å bli styremedlem.

Høres dette spennende ut? Da vil vi gjerne høre fra deg innen 18. februar. Ta kontakt med oss på epost eller mobil:

Kari Frodesen: karimfro@gmail.com / mobil 907 97 412 eller
Ingvill Eriksen: ingvill.eriksen@hotmail.com / mobil 466 78 896.

Vi håper å høre fra deg!


Vennlig hilsen Valgkomiteen

Kari og Ingvill