Ønsker du å bidra til miljøet i borettslaget? Vil du vite mer om hvordan et borettslag drives? Og kanskje også bli bedre kjent med naboene?

  1. mai 2023 er det generalforsamling i Grefsenlyst Borettslag. Her skal det blant annet velges nye medlemmer til borettslagets styre. Styreleder og ett styremedlem, samt inntil to varamedlemmer er på valg. I tillegg skal det velges kandidater til valgkomiteen.

Grefsenlyst har i dag et vel fungerende styre med lang samlet erfaring og bred kompetanse. Dette er et veldig godt utgangspunkt for å komme inn som ny – enten det er som styremedlem eller som varamedlem. Her vil du kunne opparbeide deg nyttig erfaring innen organisasjonsarbeid og prosjektoppfølging. Det er også en fin anledning til å bli bedre kjent med naboene dine, både i og utenfor styret. Som medlem av styret er du med på å sette et positivt preg på borettslaget.

Styremedlemmene kompenseres økonomisk ut fra det arbeidet og ansvaret de påtar seg.

Vi trenger altså flere kandidater, gjerne med forskjellig kompetanse og bakgrunn. Den viktigste kvalifikasjonen du må ha er et ønske om å gjøre borettslaget bedre – og at du vil gjøre en innsats for å få det til.

Hva gjør du som styremedlem?

Som styremedlem deltar du på de månedlige styremøtene. Her avgjøres små og store saker, ikke minst hvilke prosjekter og investeringer borettslaget skal prioritere. Hvert styremedlem får tildelt ansvar for arbeidsområder som kan innebære alt fra oppfølging av prosjekter, kontakt og forhandling med leverandører, til å følge opp beboerhenvendelser og å inspisere fellesområdene for feil eller mangler.

Hva gjør du som vara?

Hovedrollen til et varamedlem er å ta over hvis et styremedlem, av forskjellige grunner, ikke kan utføre vervet sitt lenger. Som vara har du møterett, men ikke møteplikt på de månedlige styremøtene. Vi oppfordrer likevel varamedlemmer til å delta på møtene for å holde seg orientert. Varamedlemmer kan få mandat til å utføre enkelte oppgaver på vegne av styret.

Hvem er du?

Vi ønsker et allsidig styre der medlemmene har forskjellige bakgrunn, profesjon og utdannelse. Oppgavene som skal løses omfatter både store og små saker, så det er rom for alle typer kompetanse. Samtidig er mye av arbeidet avhengig av god forståelse for økonomi, kontraktsinngåelse og prosjekthåndtering. Bakgrunn fra juss og økonomi, samt tidligere organisasjonserfaring er derfor verdsatt, men ikke et krav for å bli styremedlem.

Høres dette spennende ut? Ta kontakt med valgkomiteen ved Kari Frodesen (karimfro@gmail.com) eller Ingvill Eriksen (ingvill.eriksen@hotmail.com) hvis du er interessert eller har spørsmål. Helst vil vi ha din tilbakemelding innen 15. april.  

Vi håper å høre fra deg!

 

Vennlig hilsen

Kari og Ingvill