Leder i barnehagen ber om at barn ikke oppholder seg på barnehagens arealer inntil videre.

De barna som oppholder seg i barnehagen på dagtid er kun barn av personer i samfunnskritiske funksjoner.

Dette skyldes risiko for smitte i disse koronatider.

 

Styret