Styret har lyktes med å få satt renten på felleslånet enda litt ned til 1,30 % p.a med virkning fra 1.september.

Styret