Barnehagen i G14 avholder brannøvelse fra kl. 10.00-11.00, fredag 14.10.22.

Dette til orientering.

Mvh

Styret