Vi har hatt mange feil og problemer med porten, og de fleste skyldes brukerfeil. Dette medfører unødige kostnader til reparasjon. Når porten står åpen over flere dager i påvente av reparasjon, blir det også lettere for ubudne gjester å komme seg inn i anlegget med fare for innbrudd i boder og leiligheter som resultat.

Styret har derfor utarbeidet følgende enkle brukerveiledning som vi forventer at alle etterlever:

  1. Når du åpner porten, må du vente til den har stoppet helt i åpen stilling, før du kjører gjennom den. Dette gjelder både ved inn- og utkjøring.
  2. Dersom porten begynner å lukke seg når du nærmer deg den,  du stoppe!
    Hvis du fortsetter, vil sensorer stoppe den og det er vanskelig å få startet den igjen. Bruk da portåpner eller nøkkel på nytt, slik at porten åpner seg og vent til den er helt åpen før du kjører gjennom.

Ettersom systemet er komplisert og styret ikke har kompetanse til å få porten i gang igjen, må vi hver gang dette skjer tilkalle reparatør. Det slipper vi hvis alle etterlever reglene.

Det er installert kameraer i garasjeanlegget som bl.a. er stilt inn på porten. Hvis vi ved opptak gjort av kameraene får dokumentert at stopp av porten skyldes brudd på reglene ovenfor, vil vi vurdere å belaste den aktuelle eieren for reparas